1

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 ห้ามมิให้ใช้บังคับแก่หน่วยงานตามข้อใด

  • คณะรัฐมนตรี

  • องค์การที่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ

  • รัฐมนตรี

  • ทุกข้อที่กล่าวมา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก