1

ส่วนราชการไม่ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วมไว้ที่ใด

  • ที่ทำการชุมชน

  • องค์การบริหารส่วนตำบล

  • ที่ทำการกำนัน

  • ที่ว่าการอำเภอ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก