1

นายอำเภอสังกัดหน่วยงานตามข้อใด

  • สำนักนายกรัฐมนตรี

  • กระทรวงกลาโหม

  • กระทรวงมหาดไทย

  • กรมการปกครอง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก