1

“ก.ธ.จ.” มีชื่อเต็มตามข้อใด

  • คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

  • กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

  • คณะธรรมาภิบาลจังหวัด

  • กรรมการธรรมาภิบาลฝ่ายราชการจังหวัด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก