1

ข้อใดคือชื่อย่อของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

  • ก.พ.ร.

  • ค.ก.ก

  • ก.ก.พ.

  • ค.ร.ร.

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก