1

เมื่อมีการยุบส่วนราชการกลางให้ตราเป็นสิ่งใด

  • พระราชกำหนด

  • พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

  • พระราชกฤษฎีกา

  • กฎกระทรวง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก