1

วินัยของข้าราชการที่กำหนดให้ข้าราชการต้องต้อนรับประชาชนนั้น ให้ต้อนรับประชาชนประเภทใด

  • ประชาชนทั่วไป

  • ประชาชนที่มาเยี่ยมเยียน

  • ประชาชนที่ติดต่อราชการ

  • ประชาชนที่ติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก