1

ทำไมข้าราชการจึงรับการเลี้ยงจากผู้มาติดต่อราชการไม่ได้

  • ผิดวัฒนธรรมองค์กร    

  • ผิดมารยาททางการเมือง

  • ผิดเป้าหมายแห่งชีวิตข้าราชการ

  • ผิดมาตรฐานทางจริยธรรม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก