1

ข้าราชการนัดหยุดงานอย่างพนักงานบริษัทเอกชนไม่ได้ ด้วยเหตุผลตามข้อใด

  • เสียเกียรติภูมิ

  • เป็นการประท้วงท้วงต่อประชาชน

  • การรับราชการเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย

  • ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก