1

ข้อใดคือคำจำกัดความของคำอธิบายที่ว่า “ความพอดี ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป จนต้องเบียดเบียนตนเองและผู้อื่น”

  • ความพอเพียง

  • ความมีเหตุผล

  • ความพอประมาณ

  • การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก