1

ข้อใดจัดอยู่ในกรอบกฎหมายหรือแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของข้าราชการ

  • พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวก

  • พระบรมราโชวาท ปี 2559

  • ธรรมาภิบาล

  • ถูกทุกข้อ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก