1

“ทิศทางและสถานะขององค์กรในอนาคต ที่กำหนดว่าองค์กรต้องอยู่ที่ใด มุ่งหวังจะบรรลุสิ่งใด ภาพของจุดมุ่งหมายเป็นอย่างไร” มีความหมายเหมือนกับข้อใด

  • พันธกิจ

  • เป้าหมาย

  • วิสัยทัศน์

  • กลยุทธ์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก