1

“ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ทำให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก” หมายถึงข้อใด

  • มีการพัฒนาองค์กร

  • มีคุณภาพ

  • มีประสิทธิผล

  • มีประสิทธิภาพ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก