1

“แนวทางหรือวิธีการในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร” หมายถึงข้อใด

  • ผลลัพธ์

  • กลยุทธ์

  • ผลผลิต

  • เป้าหมาย

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก