1

นายกรัฐมนตรีได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนปลัดกระทรวงและพวก กรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยร้ายแรง ต่อมาทางราชการประสงค์ให้ปลัดกระทรวงรายนี้ พ้นจากภารกิจในหน้าที่ปลัดกระทรวง โดยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย แต่ยังอยู่ในตำแหน่งเดิม เช่นนี้ จะสั่งประการใดและผู้ใดเป็นผู้สั่ง

  • นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลสั่งให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี

  • นายกรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สั่งพักราชการ

  • นายกรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

  • รัฐมนตรีเจ้าสังกัดสั่งพักราชการ เพราะข้าราชการรายนี้ถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก