1

กรมราชทัณฑ์สังกัดอยู่ในกระทรวงใด

  • กระทรวงยุติธรรม

  • กระทรวงมหาดไทย

  • กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

  • กระทรวงคมนาคม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก