1

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการประเภทใด

  • ข้าราชการพลเรือน

  • บุคลากรทางการศึกษา

  • ข้าราชการพลเรือนขึ้นกับมหาวิทยาลัย

  • ไม่เป็นข้าราชการ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก