1

พนักงานมหาวิทยาลัยเป็นข้าราชการประเภทใด

  • ข้าราชการพลเรือน

  • บุคลากรทางการศึกษา

  • ข้าราชการพลเรือนขึ้นกับมหาวิทยาลัย

  • ไม่เป็นข้าราชการ

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก