1

ข้อใดไม่ใช่รายได้ของรัฐ

  • ภาษีอากร

  • เงินกู้

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

  • ผลกำไรจากการดำเนินการขององค์กรรัฐบาล

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก