1

ข้อใดไม่ใช่รายได้ของรัฐ

  • ภาษีอากร

  • เงินกู้

  • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

  • ผลกำไรจากการดำเนินการขององค์กรรัฐบาล

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก