1

ในกรณีที่การละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคน มิให้นำหลักเรื่องใดของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาบังคับ

  • ภาระจำยอม

  • ค้ำประกัน

  • ประนีประนอม

  • ลูกหนี้ร่วม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก