1

ข้อใดไม่ใช่โทษทางของวินัยทางราชการ

  • ทัณฑ์บน

  • ตัดเงินเดือน

  • ลดเงินเดือน

  • ปลดออก

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก