1

ข้อใดไม่ใช่โทษทางของวินัยทางราชการ

  • ทัณฑ์บน

  • ตัดเงินเดือน

  • ลดเงินเดือน

  • ปลดออก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก