1

ข้อใดไม่ใช่มาตรการบังคับทางปกครอง กรณีคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้ชำระเงิน

  • การยึด

  • การปรับ

  • การอายัด

  • การขายทอดตลาด

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก