1

ข้อใดไม่ใช่รูปแบบคำสั่งทางปกครอง

  • คำสั่งด้วยวาจา

  • คำสั่งเป็นหนังสือ

  • คำสั่งโดยวิธีอื่น

  • คำสั่งอิเล็กทรอนิกส์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก