1

หากท่านไม่พอใจในคำสั่ง ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

  • 7 วัน

  • 15 วัน

  • 20 วัน

  • 30 วัน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก