1

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิประชาชนเมื่อติดต่อหน่วยงานราชการ

  • มีสิทธิ์ในการติดต่อโดยไม่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

  • มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งแสดงพยานหลักฐาน

  • มีสิทธิ์ที่จะมีที่ปรึกษาหรือผู้ทำการแทน

  • มีสิทธิ์จะได้ตรวจดูเอกสารของเจ้าหน้าที่

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก