1

หลักการในการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • พิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม

  • พิจารณาราคาและประโยชน์ระยะยาว

  • ให้ส่วนราชการประเมินโครงการอย่างละเอียด

  • หลักการในการจัดซื้อจัดจ้างให้คำนึงถึงความคุ้มค่าเป็นหลัก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก