1

ส่วนราชการใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกา

  • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • กรม

  • ทบวง

  • กระทรวง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก