1

ข้อใดไม่สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

  • การรับฟังข้อร้องเรียน

  • ความคุ้มค่าลดค่าใช้จ่าย

  • ผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเป้าหมาย

  • ระดับความพึงพอใจและคุณภาพ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก