1

นายจ้างของข้าราชการในสมัยการปกครองระบอกประชาธิปไตย คือข้อใดต่อไปนี้

  • รัฐสภา

  • นายกรัฐมนตรี

  • ประชาชน

  • พระมหากษัตริย์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก