1

ข้อใดเกี่ยวข้องกับสาระสำคัญ “การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” น้อยที่สุด

  • ประสิทธิภาพ

  • ความคุ้มค่า

  • นิติธรรม

  • ความโปร่งใส

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก