1

ข้อใดเป็นวิธีการดำเนินการที่สำคัญเป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  • ต้องคำนึงถึงกำลังคน

  • ต้องคำนึงถึงงบประมาณ

  • ต้องมีแผนการทำงานก่อนลงมือทำ

  • ต้องรับฟังความเห็นของประชาชน

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก