1

ข้อใดเป็นวิธีการดำเนินการที่สำคัญเป็นอันดับแรกเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

  • ต้องคำนึงถึงกำลังคน

  • ต้องคำนึงถึงงบประมาณ

  • ต้องมีแผนการทำงานก่อนลงมือทำ

  • ต้องรับฟังความเห็นของประชาชน

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก