1

อาชีพรับราชการมีทางก้าวหน้าในทางใดมากที่สุด

  • ทางศีลธรรม

  • ทางรายได้

  • ทางฐานะการงาน

  • ทางคุณวุฒิ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก