1

ข้อใดสะท้อนเกียรติภูมิของข้าราชการ

  • มีความมั่นคงในอาชีพรายได้

  • มีอำนาจ บารมี

  • รักษาความดี

  • เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก