1

ข้อใดสะท้อนเกียรติภูมิของข้าราชการ

  • มีความมั่นคงในอาชีพรายได้

  • มีอำนาจ บารมี

  • รักษาความดี

  • เป็นที่รู้จักกว้างขวาง

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก