1
visibility

“ไทยเรารู้สึกเถิดว่า การตะโกนนั้นทำให้ยุ่งยากมากกว่าทำประโยชน์ ควรที่เราจะรู้สึกอีกข้อหนึ่งว่าถ้าไม่แก้ไข ดัดแปลงตัวเราเองแล้ว การที่จะหวังให้สิ่งอื่นเปลี่ยนแปลงไปให้ต้องตามสมัยเป็นอันหวังไม่ได้”

ข้อความนี้สรุปได้ อย่างไร

  • ถ้าไม่ให้เกิดความยุ่งยากก็อย่าตะโกน

  • ถ้าดัดแปลงตนเอง สิ่งอื่นก็จะเปลี่ยนตาม

  • การตะโกนเป็นสิ่งที่ไม่ดี

  • ถ้าตะโกนความเดือดร้อนก็จะเกิด

เฉลย ถ้าดัดแปลงตนเอง สิ่งอื่นก็จะเปลี่ยนตาม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก