1

โครงการใดของพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว

  • กังหันชัยพัฒนา

  • แกล้งดิน

  • แก้มลิง

  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก