1

โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีการแบ่งพื้นที่ในอัตราส่วนตามเกษตรทฤษฎีใหม่ ถามว่าอัตราส่วนตัว ที่ 2 หมายถึงอะไร

  • ปลูกพืชไร่พืชสวน

  • ที่อยู่อาศัยและเลี้ยงสัตว์

  • ขุดสระน้ำและเลี้ยงปลา

  • ปลูกข้าว

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก