1

ความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวัง ตามหลักปรัชญาของรัชกาลที่ 9 ตรงกับข้อใด

  • เงื่อนไขความรู้

  • เงื่อนไขคุณธรรม

  • เงื่อนไขการมีสติ

  • เงื่อนไขคนดี

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก