1

ข้อใดไม่ใช่ 3 ห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9

  • พอประมาณ

  •  มีเหตุผล

  • มีคุณธรรม

  • มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก