1

คำว่า ไอโอ (IO) เป็นตัวย่อของข้อใด

  • Information Operation

  • Information Overnight

  • Innovation Overlook

  • Innovation Outbreak

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก