1

ประเทศเวียดนาม ประธานอาเซียนปี 2563 รับช่วงต่อจากประเทศใด

  • ลาว

  • บรูไน

  •  ไทย   

  • กัมพูชา

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก