1

ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

  • เป็นตระกูล ของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดา ไปจนถึงโรคที่มีความรุนแรงมาก

  • เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อนในมนุษย์

  • องค์การอนามัยโลกจึงตั้งชื่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ว่าโรค Coronavirus -19

  • สามารถแพร่เชื้อจากคนสู่คนได้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก