1

ไทยแลนด์ 4.0 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

  • ไทยแลนด์ 1.0 เป็นยุคเกษตรกรรมเน้นการผลิต ส่งออก และการยังชีพ

  • ไทยแลนด์ 2.0 อุตสาหกรรมเบา

  •  ไทยแลนด์ 3.0 อุตสาหกรรมหนักโดยใช้เครื่องจักกลที่ผลิตขึ้นเอง

  • ไทยแลนด์ 4.0 ยุควัตกรรรม ใช้เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก