1

โครงการใดเป็นแนวคิดในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัย

  • กังหันชัยพัฒนา

  • แกล้งดิน

  • แก้มลิง

  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก