1

“อุทยานราชภักดิ์” เป็นอุทยานประวัติศาสตร์จัดสร้างโดยมีวัตถุประสงค์ใด

  • ความกตัญญู

  • ความจงรักภักดี

  • ความยิ่งใหญ่

  • ความดีงาม

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก