1

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดตัวแอปพลิเคชันใดเพื่อชาวนาไทยเกี่ยวข้องกับการรวมข้อมูลสารสนเทศด้านข้าวเป็นเป้าหมายในการสร้าง Gov เพื่อก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

  • Rice GIS

  • Rice Richer

  • SMART LIFE

  • ไม่มีข้อถูก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก