1

ข้อใดคือ IMF (International Monetary Fund)

  • องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

  • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

  • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรป-แปซิฟิก

  • องค์การอนามัยโลก

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก