1

ข้อใดคือ IMF (International Monetary Fund)

  • องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ

  • กองทุนการเงินระหว่างประเทศ

  • ความร่วมมือทางเศรษฐกิจยุโรป-แปซิฟิก

  • องค์การอนามัยโลก

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก