1

องค์การอนามัยโลกประกาศให้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา เป็นภาวะฉุกเฉินด้านใด

  • ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ

  • ด้านสาธารณสุขระดับประเทศ

  • ด้านสังคมและเศรษฐกิจโลก

  • ด้านสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก