1

นายกรัฐมนตรีของไทยได้มอบคำขวัญเนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 64 พ.ศ. 2563 คือข้อใด

  • ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

  • ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา

  • ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี

  • เกียรติครูยิ่งใหญ่ น้อมใจบูชา เลิศล้ำคุณค่า ศรัทธาพระคุณ

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก