1

เกษตรทฤษฎีใหม่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี โดยมีการแบ่งพื้นที่ในอัตราส่วนอย่างไร

  • 15 : 30 : 30 : 10

  • 30 : 30 : 30 : 10

  • 30 : 20 : 20 : 10

  • 5 : 10 : 10 : 10

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก