1

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ คือ ข้อใด

  • นาโต (NATO)

  • ยูเนสโก (UNESCO)

  • สหประชาชาติ (UN)

  • WTO

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก