1

ธัญญ่ามีความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

  • ความพอประมาณ

  • ความมีเหตุผล

  • การมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว

  • ความรู้

error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก