1

ธัญญ่ามีความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกิน โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นตรงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้อใด

  • ความพอประมาณ

  • ความมีเหตุผล

  • การมีภูมิคุ้มกันทีดีในตัว

  • ความรู้

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
error: สงวนลิขสิทธิ์​ห้ามคัดลอก